Lorazepam wordt gebruikt tegen angstklachten

Lorazepam is een zogenaamde benzodiazepine, er zijn meer medicijnen die tot deze groep behoren, ieder met hun specifieke werking. Lorazepam wordt voornamelijk gebruikt bij mensen die lijden aan extreme angsten, zowel realistisch als surrealistisch. Het middel heeft een zogenaamde relaxerende werking en het werkt ook snel na inname. Daarom wordt her vaak toegepast bij patiënten die bij voorbeeld een ernstige paniekaanval hebben en maar moeilijk te kalmeren zijn. In de psychiatrie is het daarom een middel dat met enige regelmaat wordt ingezet. Lorazepam is verkrijgbaar in tabletten met drie verschillende sterktes. Het hangt van de aard en de ernst van de klachten af welke tablet wordt voorgeschreven of aanbevolen.

Pas op voor het verslavende effect

Het gebruik van Lorazepam is zeer gevoelig voor verslaving. Al na enkele dagen gebruik kan er een dusdanige gewenning ontstaan dat de patiënt klachten krijgt als het gebruik van het ene op het andere moment wordt gestaakt. Iemand die met lorazepam is behandeld kan het gebruik daarom beter langzaam afbouwen door tabletten met een lagere sterkte te slikken of minder tabletten per etmaal.

Het middel lorazepam wordt soms gebruik tegen epilepsie

in sommige gevallen wordt lorazepam gebruikt om epileptische aanvallen te voorkomen. Maar d oor het sterk sederende karakter van dit middel betekent dit wel dat de patiënt erg versuft is. Het is dan ook aan te raden om dit middel alleen voor dit doel in te zetten als er echt geen andere opties zijn om epileptische aanvallen te voorkomen.

Author: